Odzysk ciepła od sprężarek

Odzysk ciepła od sprężarek jest jedną z najbardziej efektywnych form poprawy efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych. Wydzielanie energii cieplnej zgodnie z podstawowymi zasadami termodynamiki jest nieodzownym procesem podczas sprężania powietrza. Nawet w wysokosprawnych sprężarkach śrubowych, sprawność montowanych instalacji odzysku ciepła kilkukrotnie przekracza sprawność wytwarzania sprężonego powietrza. Odzyskiwanie energii cieplnej nie wiążę się ze zwiększeniem poboru energii elektrycznej przez sprężarkę, a wręcz poprawia warunki pracy maszyny zwiększając jej sprawność. Odzyskiwany parametr może osiągnąć ponad 80ºC, tak więc odzyskane ciepło wykorzystane może być między innymi do przygotowania C.W.U. wspomagania C.O. czy C.T..

Rachunek korzyści:

l.p. Moc znamionowa sprężarki Wartość ciepła dziennie Wartość odzyskanego ciepła rocznie
1. 50 kw 54 PLN 13 500 PLN
2. 75 kw 81 PLN 20 250 PLN
3. 100 kw 108 PLN 27 000 PLN
4. 150 kw 162 PLN 40 500 PLN

Okres zwrotu inwestycji uzależniony jest od kilku czynników: Moc posiadanej sprężarki, czas pracy sprężarek na tłoczeniu, ilość posiadanych sprężarek, długość instalacji i ostatecznie koszt wytworzenia kWh z aktualnie wykorzystywanego paliwa.

Nasza firma posiada wysokie „know how” w odzysku ciepła od sprężarek, dzięki czemu nie wykorzystujemy bardzo drogich stacji odzysku ciepła od producentów kompresorów. Jesteśmy tym samym bardziej atrakcyjni cenowo, zapewniając szybszy okres zwrotu inwestycji.

Odzysk ciepła od maszyn

Większość maszyn ciężkich wyposażona jest w zewnętrzny układ chłodzenia, który paradoksalnie potrzebuje energii elektrycznej do pozbawienia cennej energii cieplnej.

Ciężkie maszyny przemysłowe takie jak ciągarki, czy zgrzewarki są doskonałym źródłem darmowej, bo odpadowej energii cieplnej. Odzyskiwany parametr spokojnie zawiera się między 50ºC, a 70ºC, więc śmiało możemy go wykorzystać do przygotowania C.W.U., czy wspomagania C.O. czy C.T.. W realizowanych przez Nas projektach odzyskaliśmy energię od wielopunktowych zgrzewarek, czy kaskad ciągarek uzyskując moce dziesiątek i setek kW energii cieplnej, a przez analizę pracy i dostępnych mocy przekierowujemy energię dokładnie tam gdzie jest ona potrzebna.

Odzysk ciepła od procesów technologicznych

Instalacje odzysku ciepła sklasyfikować na dwie podstawowe grupy: odzysk ciepła od maszyn (sprężarki, zgrzewarki), oraz procesów technologicznych (lakiernie, barwiarnie, produkcja elementów gumowych, dojrzewalnie,etc). W instalacjach odzysku ciepła od maszyn mamy do czynienia z problematyką znalezienia miejsca odbioru odebranego ciepła. W odzysku od procesów technologicznych, skoro występuje ciepło odpadowe na końcu procesu, to występuje duża szansa, że można odebraną energię skierować na początek procesu technologicznego. Kolejną przewagą takiego użytkowania ciepła odpadowego jest brak problemu z minięciem interwału odbioru ciepła z jego zapotrzebowaniem. Innymi słowy gdy technologia pracuje, to emituje ciepło odpadowe, a w tym samym momencie mamy na nie zapotrzebowanie. Instalacje odzysku ciepła z procesów technologicznych charakteryzują się jednym z najlepszych wskaźników okresu zwrotu.

Monitoring i optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Potencjał optymalizacji zużycia energii elektrycznej zazwyczaj nie jawi się w sposób bezpośredni. Właściwie zawsze wymaga indywidualnego podejścia, obserwacji i pomiarów. Podejmujemy się zadań z zakresu redukcji zużycia energii elektrycznej za pośrednictwem działań, jakimi między innymi są:

 • Wymiana oświetlenia na LED
 • Inteligentne zarządzanie oświetleniem
 • Energooszczędne rozwiązania w chłodnictwie przemysłowym,
 • Ograniczenie zużycia sprężonego powietrza,
 • Redukcja biegu jałowego sprężarek powietrza
 • Optymalizacja czasu pracy urządzeń energochłonnych (pompy, wentylatory)
 • Wyposażenie silników w miękki start
 • Eliminacja poboru energii w planowanych lub nieplanowanych przerwach (np. stand-by czy sleep mode)
 • IMG_20170208_114544
 • IMG_20171017_110422
 • IMG_20171206_124739
 • IMG_20171228_114124
 • IMG_20180226_112653
 • IMG_20180226_112657
 • IMG_20180511_103343
 • IMG_20180511_114021
 • IMG_20180913_173417
 • IMG_20180913_173423
 • IMG_20180913_173448
 • IMG_20181024_120519
 • IMG_20181024_120529
 • IMG_20181024_120627
 • IMG_20190220_113258
Kalkulator potencjału